Započinje otvorenjem izložbe u Galeriji ZILIK (od 18. siječnja 2010 u 19.00) sati, a koja se nalazi u centru našeg grada, te prvi dio istoga traje pet dana. O ovom iznajmljenom prostoru brigu vodi Dom za djecu, te se u njemu organizira više od  deset izložbi godišnje.

Izložba kojom ćemo otvoriti Likovnu koloniju 37. ZILIK-a, biti će izložba pod nazivom "Filmske fotografije Zilik-a". Tijekom pet dana koliko traje kolonija svaki dan jedan akademski umjetnik, izabran od Umjetničkog savjeta vodi edukativnu likovnu radionicu za oko stotinjak djece. Sudjeluju djeca našeg Doma, djeca iz osnovnih škola sa područja naše županije i grada, te djeca drugih Dječjih domova iz Hrvatske. Organizira se i dan kada naša djeca za prijatelje Doma pripremaju prigodni program u znak zahvalnosti.
U prostorima našeg Doma na kraju svakog dana postavlja se izložba dječjih radova nastalih toga dana u  radionici. Zadnji dan  je svečano zatvaranje ZILIK-a i otvorenje izložbe svih umjetničkih, kao i dječijih radova nastalih na koloniji.

otvorenje-37-zilika-1otvorenje-37-zilika-2otvorenje-37-zilika-3otvorenje-37-zilika-4

ZILIK ne traje samo pet dana u godini, on traje cijelu godinu. Tijekom čitave godine jednom mjesečno organiziramo izložbu u našoj galeriji ZILIK, gdje se svojim radovima predstavljaju umjetnici sudionici ZILIK-a i USKLIK-a (uskršnje radionice). Uz otvorenje izložbi izrađuju se katalozi.

Upravno vijeće Doma za djecu Vladimir Nazor imenovalo je članove Umjetničkog savjeta ZILIK-a u srpnju 2003. godine. Cilj i zadatak ovoga tijela koje broji pet članova, je da se  posebna  pažnja posveti organizaciji rada sa djecom sudionicima ZILIK-a.

Umjetnički savjet je odgovoran za kvalitetu rada kolonije pri čemu je osnovni preduvjet provjerena kvaliteta umjetničkog izraza autora, sudionika kolonije. Tijekom godine organizira se više radionica za djecu. Jedna od već tradicionalnih koje se organiziraju uoči uskršnih blagdana je USKLIK. Tada u posjet našoj ustanovi dolaze i djeca drugih dječjih domova i sudjeluju u radu radionica, koje također vode afirmirani umjetnici-pedagozi prijatelji našeg Doma.
ZILIK - kao sporedna, ali iznimno vrijedna djelatnost Doma za djecu Vladimir Nazor održava se već 37. godinu u našem Domu. Od prvih dana cilj ove djelatnosti je uključiti što više dobrih ljudi - obitelji, koji na razne načine žele surađivati sa Domom za djecu i tako participirati u zbrinjavanju i odgoju djece Doma. Cilj nam je što veća i uspješnija socijalizacija i integracija djece, koja žive u ustanovi sa zajednicom. Dom za djecu Vladimir Nazor od 1974. godine pridonosi  ukupnom likovnom životu grada Karlovca i Karlovačke županije.
Najveća vrijednost ZILIK-a potvrđeno je, tijekom svih ovih godina, je okupljanje umjetnika, odraslih osoba i djece, koji su uvijek željeli dolaziti  u našu ustanovu koja zbrinjava djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Od neprocjenjive je vrijednosti doživljaj obiteljskog ugođaja koji u Dom unose dobri ljudi.

Dr.sc. Maja Vučinić-Knežević, ravnateljica

Anketa

Godišnje doniram (novac, robe ili usluge) u vrijednosti: