dom-slikaDom za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi Vladimir Nazor Karlovac ( u daljnjem tekstu, Dom ), ustanova je koja je utemeljena 1965.g. Odlukom Skupštine općine Karlovac. Danas je to državna ustanova u sustavu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Nalazi se u Karlovcu u Ulici Vladimira Nazora 10.

Osnovna djelatnost Doma je pružanje usluga zbrinjavanja i odgoja u okviru kojih se vodi skrb o prehrani, odijevanju, održavanju osobne higijene, o zdravlju, o radnim, školskim i izvanškolskim aktivnostima, te ostalim potrebama djece koja mogu biti u dobi od treće do dvadeset prve godine života, a koja su bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Djelatnost Doma odvija se kroz tri osnovna oblika rada:

  • stalni smještaj
  • poludnevni boravak
  • stambena zajednica